mouse hover image

Nacka kommun lämnar nu Tyresåns vattenvårdsförbund.

Författare: Admin
kategori: Förbundet

Under 2020 fattade Nacka kommun beslut om att lämna Tyresåns VVF. Från Nackas del av avrinningsområdet rinner Fnyskdiket från grusåsen vid Storkällans kyrkogård ner mot kolardammarna i Tyresö och vidare ner mot Albysjön.

Nackas del av Tyresån omfattar 2,6 km2 som motsvarar 1,4% av totalen, samt 289 folkbokförda vilket motsvarar 0,12% av totalen.

Från årsskiftet blir vi därmed fem medlemmar som bidrar till vattenvårdssamverkan i Tyresån.

Handlingar för beslut om utträde finns att ta del av nedan.