mouse hover image

Julhälsning från Tyresån

Författare: Admin
kategorier: Förbundet, Förbundsstämma, Miljöövervakning

2023 börjar gå mot sitt slut och vi i förbundet blickar tillbaka på ett spännande och händelsefyllt år. Vi har i år firat 30 år i samarbete för god vattenvård och 15 år som vattenvårdsförbund! Vårt nya Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2024-2029 antogs på ett extra förbundsmöte i november, i det sätts fokus för förbundets arbete de kommande sex åren. Håll utkik efter det nya programmet på hemsidan.

Sommarens vattenundersökningar visar bland annat på en förbättrad vattenkvalitet i Drevviken efter fosforfällningen som utförts de senaste två åren. Kanske har några av er redan märkt skillnad på vattnets klarhet under sommarens bad?

Vi inväntar också spännande resultat från fiskundersökningar i vattendrag, där vi bland annat funnit ett bestånd av bäcknejonöga i Lyckebyån i Haninge! Men årets undersökningar kommer tyvärr inte bara med goda nyheter. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi analyserat miljögifter i abborrar från flera av våra sjöar, och resultaten visat höga halter av bland annat PFAS och PCB vilket bekräftar bilden av att vi har ett stort problem med miljögifter i sjöarna.

Vi vill passa på att tacka våra vänner, medlemmar, samarbetsorganisationer, er kära följare och alla som arbetar för våra vatten i Tyresån.

Med det vill förbundet önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Undersökningarna finns att läsa i vår Miljödataportal

Följ oss även på Instagram och Facebook!