mouse hover image

Extrastämma Tyresåns VVF 2021

Författare: Admin
kategori: Förbundet

Med anledning av stadgaförändringar kallar förbundet idag till extrastämma den 19/2 kl 14.

Medlemmarnas ombud har fått kännedom om mötet som sker digitalt med anledning av coronapandemin. Dagordning och övriga handlingar kommer finnas tillgängliga i arkivet på förbundets hemsida.