mouse hover image

Befolkningsutveckling i Tyresåns avrinningsområde

Författare: Admin
kategorier: Förbundet, Okategoriserat

I år gör vi en översyn av fördelningstalet som reglererar medlemmarnas avgift till förbundet.

Vi har bland annat justerat Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetsområde, och uppdaterat uppgifter om folkbokförda inom respektive medlems del av avrinningsområdet. Notera att Stockholm Vatten och Avfalls verksamhetsområde sträcker sig in i Huddinge kommun, vilket också tas hänsyn till i fördelningen av medlemsavgiften.

Tyresån är ett av de mer tätbefolkade huvudavrinningsområdena i Sverige med drygt 1000 folkbokförda per kvadratkilometer, totalt 226 124 folkbokförda (SCB 2019-12-31). Varje år bosätter sig drygt 2000 personer inom Tyresån. Det är viktigt att vattenvårdsarbetet håller jämn takt med den ökande belastningen som inflyttningen medför.

Diagram samt kartexport finns att hämta hem via länk nedan: