mouse hover image

2022 – hur gick det för oss?

Författare: Admin
kategorier: Förbundet, Förbundsstämma

Nyfiken på vad förbundet gjort 2022? Kika in i Arkivet (länk finns nedan) för att läsa mer i 2022 års verksamhetsberättelse. Bland annat har vi gjort en undersökning av bottenfauna i sjöarna i Tyresåns avrinningsområde och samlat in abborrar för analys av miljögifter.

Förbundsmöte 2023 – handlingar
Bottenfaunaundersökning 2022
Miljömålsuppföljning 2022