HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Flödesmätningar

Flödesmätningar används för att kontrollera vattenflöden i sjösystemet i samband med översvämningsrisker. Data kan också användas för att beräkna hur stora mängder av exempelvis näringsämnen som kommer från olika delar av sjösystemet.

Stockholm Vatten, Tyresö kommun och Tyresåns vattenvårdsförbund bekostar mätningar av flöde och vattennivåer i Tyresån.

Vattenvårdsförbundet mäter flöde i tre punkter:
- Trehörningen-Sjödalens utlopp i Balingsholmsån
- Norrån mellan Ågestasjön och Magelungen
- Lissmaån strax innan inloppet i Drevviken

Flödesdata från Follbrinksströmmen
Flödesmätaren i Follbrinksströmmen, ett av Tyresåns utlopp, har installerats av Tyresö kommun. Här nedan kan du klicka dig vidare till flödesdata från strömmen. En vattendom anger att flödet i Follbrinksströmmen ska vara minst 150 liter per sekund, förutom under september och oktober månad då det ska rinna minst 200 liter per sekund i strömmen.

Gör så här för att titta på flödesdata:
- Logga in med användarnamn Tyresån och lösenord vattendrag.
- Klicka på "Analys"
- Välj någon av de två alternativen i rutan. "Follbrinksströmmen flöde timmedel" ger en jämnare kurva.
- Till höger, välj 1 dygn, 1 vecka eller 1 månad (eller skriv in från-till-datum).
- Klicka på knappen Visa graf för ett diagram, eller välj Visa tabell för att få värdena.
- Det går inte att exportera data från det här inlogget. Om du är intresserad av data, kontakta oss.


Flödesdata från Follbrinksströmmen »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Follbrinksströmmen,
foto Iréne Lundberg

LÄS OM DIN SJÖ!